دلو 18 1401

بادغیس : یک پولیس اجیر در مقر زنده دستگیر شد

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 12 ظهر، در منطقۀ کمریان ولسوالی مقر ، یک پولیس اجیر – بشری – هنگامی که از وظیفه بسوی خانه خود در حرکت بود، با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه گردید و زنده دستگیر شد .

از نامبرده یک عراده موترسایکل و تفنگچه بغنیمت مجاهدین در آمده است .

2015/6/1

Related posts