دلو 18 1401

بادغیس : کشته شدن 2 تن ازاجیران درقادس

ازولایت بادغیس خبر رسیده است که حوالی ساعت 12 بجه ظهر روز گذشته ، یک تن اربکی درمنطقه مایخان ازمربوطات ولسوالی قادس مورد حمله چریکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته وجابجا کشته شده وسلاح اش بغنیمت مجاهدین درآمده است .

ازسوی دیگر که حوالی ساعت یک بجه ظهر روز گذشته یک عسکر دشمن درمنطقه خوردک ازمربوطات ولسوالی مذکور هدف انفجار ماینی قرار گرفته وجابجا کشته شده است .

 

2015/8/12

Related posts