دلو 14 1401

بادغیس : متفذین قومی در غورماچ حمایت قاطع شان را از امارت اسلامی اعلان کردند

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته در مربوطات ولسوالی غورماچ ، تمام متنفذین قومی این ولسوالی و مربوطات ، در طی یک گردهایی کلان ، حمایت قاطع شان را از مجاهدین امارت اسلامی اعلان کردند .

متنفذین قومی این اعلان را پس از آن نمودند که چند روز قبل ، دوستم ؛ رئیس ملیشه های گلم جم ، آنان را طلب نموده و از آنان خواسته بود که در پروسۀ اربکی سازی سهیم شوند .

متفنذین قومی و علماء ، پس از روز گردهمایی و مشاورت ، روز گذشته به سرپرستی معاون مسئول جهادی این ولایت ، در طی یک گردهمایی کلان ، تصمیم شان را اخذ نموده و حمایت قاطع شان را از مجاهدین امارت اسلامی اعلان نمودند .

2015/8/21

Related posts