دلو 12 1401

افغانهای مهاجر با زعیم امارت اسلامی اعلام بیعت کردند

ملت مومن افغان در سراتاسر کشور مراسم ختم قرآن کریم و دعاخوانی را بخاطر وفات عالیقدر امیر المومنین انجام داده و میدهند، همچنین سلسلهء مراسم بیعت با زعیم منتخب امارت اسلامی ملا اختر محمد منصور نیز جریاد دارد، در این جریان دیروز افغانهای مهاجر در کمپ ها و شهرها مراسم بیعت با جناب ایشان را ادامه میدهند.

 

در شهر پیشاور خیبر پختونخوا علماء کرام، مشایخ و عموم مهاجرین در یک نشست عظیمی شرکت کرده و بعد از دعا به روح عالیقدر امیر المومنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله ، بیعت نامه توسط شیخ عبدالسمیع صاحب به خوانش گرفته شد و همهء شرکت کنندگان مراسم با جناب ایشان(ملا اختر محمد منصور) بیعت کردند.

 

همچنین در اکوره ختک نیز از جانب باشندگان کمپ یک نشستی بزرگ دایر گردیده بود که در این نشست نیز شماری از علماء، مشایخ، متنفذین قومی و عموم مهاجرین حضور داشتند، و در حضور رئیس مجلس علماء کرام مهاجرین اکوره ختک مولوی نقیب الله صاحب بعد از ختم مراسم فاتحه خوانی با امیر منتخب امارت اسلامی علی السمع والطاعة اعلام بیعت کردند.

بر اساس یک خبر واصله از ایالت بلوچستان، پاکستان ؛ دیروز در منطقهء کچلاک این ایالت جلسهء عظیمی دایر گردیده بود که بیشتر از هزار تن از علماء کرام و مسلمانان در آن اشتراک کرده بودند.

این جلسه که صبح شروع گردیده و تا عصر ادامه داشت، بعد از ختم مراسم دعا با امیر منتخت امارت اسلامی بیعت صورت گرفت و تمام مهاجرین با اخلاص و اشتیاق کامل حمایت کامل و همهء جانبهء خود از زعامت جدید امارت اسلامی اعلام داشتند.

قابل یادآوری است که در همه مناطق کشور مراسم بیعت با زعیم منتخب امارت اسلامی جریان دارد، اما رسانه ها معلومات بسیار محدود و ناچیزی را در اختیار عموم قرار میدهند.

11743224_147293922271565_268001197_n.mp4_snapshot_00.46_2015.08.02_20.55.26

Related posts