دلو 12 1401

اعلامیه امارت اسلامی در مورد شامل کردن حافظ عبدالعزیز در لیست سیاه

در این اواخر، وزارت خارجۀ امریکا اعلان کرد که یک فرد عادی از مجاهدین مربوط به امارت اسلامی به نام ” طالب العلم حافظ عبدالعزیز ” از طرف آنان در لیست سیاه گنجانده شده است و داد ستد تجارتی نامبرده با امریکا ممنوع می باشد .

امریکا که اکنون در افغانستان تمام توان جنگی خود را از دست داده و استراتیژی نظامی اش با ناکامی مواجه شده است ، می خواهد که با اینگونه اعمال نمایشی ، توجه جهانیان را از ناکامی خود بسوی دیگری سوق دهد .

امارت اسلامی افغانستان ، این عمل امریکایی های شکست خورده را ، نشان واضحی از ضعف شان می داند و به مجاهدین خویش سفارش می کند که برای بیرون انداختن امریکایی ها ، جهاد و فعالیت های جهادی خویش را بیش از پیش تشدید کنند .

امریکایی های شکست خورده باید بدانند که شامل کردن مجاهدین در لیست سیاه و تعیین جایزه بر سر آنان ، اکنون وقتش گذشته است ، مجاهدین ما با امریکایی ها هیچ گونه تعاملی ندارند و نه هم چنین اراده ای دارند تا اینگونه ممنوعیت ها بر آنان تاثیر بگذارد .

مجاهدین هیچ گاه با این گونه سخنان و تهدید های امریکایی ها از عزایم جهادی شان منصرف نخواهند شد ، امریکایی ها باید بجای این گونه اقدام ها از تعقل کار گرفته و مفکورۀ تحت اشغال نگهداشتن افغانستان را از سر شان بیرون کنند .

والسلام

امارت اسلامی افغانستان

۱۴۳۶/۱۱/۱۲ّهـ ق

Related posts