دلو 13 1401

اعلامیه امارت اسلامی در مورد حکم اعدام داکتر محمد مرسی ؛ رئیس جمهوری قانونی مصر

روز شنبه گذشته در تاریخ 6/5 /2015 محکمۀ رژیم کودتای مصر ، علاوه بر چند تن از اعضای گروه حماس و افراد بلند رتبۀ گروه اخوان المسلمین ، برای داکتر محمد مرسی ؛ رئیس جمهور قانونی مصر حکم ظالمانۀ اعدام صادر کرد .

امارت اسلامی افغانستان در حالی که این حکم ظالمانه را با شدید ترین الفاظ محکوم می کند ، از تمام نهاد های منطقوی و بین المللی حقوق بشر و بخصوص از از کشورهای اسلامی و کنفرانس اسلامی و همچنین از اشخاص با نفوذ جهان اسلام می خواهد که برای جلوگیری از این حکم ظالمانه ، از روی همدردی انسانی و برادری اسلامی ، به مسئولیت انسانی و اسلامی خویش عمل نمایند و نگذارند که رژیم کودتای مصر ، اینگونه اعمال غیر انسانی و غیر اخلاقی و خود سرانه را مرتکب شود .

جای بسی تعجب است که جهان غرب و کسانی که شعار های انصاف و عدالت و حقوق را تا جایی که حتی صدای حقوق حیونات را نیز سر می دهند ، در این مورد ساکت هستند ، و یا چنان بی تفاوت اند که تمام مسئولیت شان را فقط و فقط در تقبیح کردن زبانی خلاصه می کنند و علاوه از این دیگر کدام مسئولیتی را احساس نمی کنند .

آیا جهان غرب و بطور خاص امریکا ، در مورد یک فرد عادی خویش چنان ظلمی را برداشت کرده می توانند ؟ هیچ گاه هم نمی توانند چنین ظلمی را متحمل شوند ، از اینجاست که حقیقت و چهرۀ اصلی این مدعیان و تیکه داران حق و عدالت و لاف زندگان برای همه بخوبی آشکار گردید .

در این مورد باید ملت های منصف و بطور خاص امت اسلامی و مسلمانان به کوچه ها و بازار ها سرازیر شوند و حاکمان خویش را مجبور کنند که در مقابل این ظلم و ظلم های مشابه ، احساس مسئولیت کنند و برای جلوگیری از آن گام های عملی بلند کنند .

امارت اسلامی افغانستان

۱/۸/۱۴۳۶هـ ق

۳۰/۲/۱۳۹۴هـ ش ــ 2015/5/19م

Related posts