دلو 12 1401

اعلامیهء شورای رهبری امارت اسلامی دربارهء تعیین امیر جدید امارت اسلامی

   الحمدلله رب العلمین  والصلوة والسلام علی رسوله  محمد و علی آله وأصحابه  أجمعین و بعد
برادران مسلمان !
همانگونه که مستحضر هستید، عالیقدر امیر المومنین ملا محمد عمر رحمه الله علیه، مؤسس و زعیم امارت اسلامی افغانستان چندی قبل در نتیجهء بیماری، روحش را به الله عزوجل تسلیم نموده و از دنیا رحلت کردند.
بعد از وفات ایشان، شورای رهبری امارت اسلامی و علماء کرام جید و مشائخ کشور برای تعیین زعامت جدید دست به کار شدند، اعضای شورای رهبری امارت اسلامی، مشائخ و علماء کرام که از اعتبار شرعی اهل الحل و العقد برخوردار هستند در جریان یک نشستی بعد از سلاح مشوره های طولانی و عمیق، دوست و شخص نزدیک و قابل اعتماد ملا محمد عمر مجاهد و معاون پیشین امارت اسلامی را به حیث امیر امارت اسلامی تعیین کردند.
 
ملااختر محمد منصور که از سوی ملا محمد مجاهد رحمه الله نیز در زمان حیاتشان برای تحمل مسئولیت سنگین شخص قابل اعتماد دانسته شده بود و برای سالیان متمادی مسئولیت تمام امور اجرایوی امارت اسلامی به ایشان سپرده شده بود، شورای رهبری امارت اسلامی و علماء کرام نیز ایشان را برای آینده، شخص مناسب و مستعد برای رهبری امارت اسلامی افغانستان دانسته و بحیث امیر شرعی انتخاب کردند.
 
در جلسهء تعیین زعیم از جانب علماء کرام، مشائخ و بزرگان امارت اسلامی با ملا اختر محمد منصور بحیث امیر المومنین علی السمع و الطاعة بیعت صورت گرفت و ایشان را نیز بحیث امیر شرعی، تعهد به التزام شریعت کردند.
 
همچنین بنابر مشوره و تائید نشست مذکور هریک شیخ الحدیث مولوی هیبت الله آخندزاده رئیس عمومی پیشین محاکم امارت اسلامی و فرزند مولوی جلال الدین حقانی حفظه الله شخصیت مشهور جهادی و علمی و قومندان شناخته شدهء امارت اسلامی ملا سراج الدین حقانی بحیث معاونین امارت اسلامی تعیین شدند.
شورای رهبری امارت اسلامی از دربار الله عزوجل برای این زعامت تعیین شدهء امارت اسلامی استقامت، امانت داری و وفاداری به شریعت الهی خواستار است، و ملت مسلمان خصوصاً تمام مجاهدین امارت اسلامی را به اطاعت از ایشان بحیث امیر شرعی دعوت می کند.
شورای رهـبری امارت اسلامی افغانستان

Related posts