ویدیوی تازه منبع الجهاد (من مجاهد هستم) نشر شد

مجاهد ! کسیکه الله سبحانه و تعالی وعده کمک نموده است – بهترین امت و محسن بزرگ است. مدافع و محافظ سرحدات، نوامیس ملی، قهرمان قیام نظام شرعی در یک کشور اسلامی و نگهبان ملت است. در این راستا همیشه و هر وقت خوشحال و خندان به قیمت سر و جانش به هر میدان شتافته […]

مجاهد ! کسیکه الله سبحانه و تعالی وعده کمک نموده است – بهترین امت و محسن بزرگ است. مدافع و محافظ سرحدات، نوامیس ملی، قهرمان قیام نظام شرعی در یک کشور اسلامی و نگهبان ملت است.

در این راستا همیشه و هر وقت خوشحال و خندان به قیمت سر و جانش به هر میدان شتافته است.

امارت اسلامی افغانستان

کمیسیون امور فرهنگی

اداره نشراتی منبع الجهاد

سلسله بیانیه ها و گفته های مجاهدین اینچنینی راه الله تعالی تحت عنوان ( من مجاهد هستم) به شکل تصویری نشر می شود.

اصدار شماره (۱۹) با گرافیکس زیبا و دیزاین عالی ترتیب و تهیه شده است.

این اصدار به مدت ۳ دقیقه و ۲۵ ثانیه است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را در کیفیت های مختلف تماشا و داونلود کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل