ملت مظلوم شلگر و اشغال بیست ساله؛ در راپور ویدیویی الاماره

چندین تن از باشندگان قریه گبروی ولسوالی شلگر ولایت غزنی از شروع اشغال تا حال صحنه هایی دردناک از مظالم دشمن را به شکل مشت نمونه خروار به همکار استودیوی الاماره بیان کرده اند که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این گفته ها و درد دل های هموطنان مظلوم ما را بشنوید: […]

چندین تن از باشندگان قریه گبروی ولسوالی شلگر ولایت غزنی از شروع اشغال تا حال صحنه هایی دردناک از مظالم دشمن را به شکل مشت نمونه خروار به همکار استودیوی الاماره بیان کرده اند که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این گفته ها و درد دل های هموطنان مظلوم ما را بشنوید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل