مصاحبه همکار استودیوی الاماره با معاون والی قندهار نشر شد

همانگونه که شما نیز مطلع هستید که در این اواخر در ولایت قندهار پیشرفت های قابل توجه جهادی صورت گرفت و مناطق زیادی از لوث وجود دشمن تصفیه شد و بسیاری از عساکر دشمن تسلیم شدند. همکار استودیوی الاماره در مورد موضوعات فوق الذکر مصاحبه یی را با محترم ملا محمد نسیم(زرقاوی) معاون والی قندهار […]

همانگونه که شما نیز مطلع هستید که در این اواخر در ولایت قندهار پیشرفت های قابل توجه جهادی صورت گرفت و مناطق زیادی از لوث وجود دشمن تصفیه شد و بسیاری از عساکر دشمن تسلیم شدند.

همکار استودیوی الاماره در مورد موضوعات فوق الذکر مصاحبه یی را با محترم ملا محمد نسیم(زرقاوی) معاون والی قندهار انجام داده است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور را در کیفیت های مختلف دریافت کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل