مصاحبه استودیوی الاماره با معاون دعوت و ارشاد ولایت پکتیکا نشر شد

همکار استودیوی الاماره مصاحبه یی را با محترم میرزا علی خان سعید صاحب معاون ولایتی کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب انجام داده است و از ایشان در مورد فعالیت های کمیسیون مذکور در ولایت پرسیده است. با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را تماشا و داونلود کنید: کیفیت […]

همکار استودیوی الاماره مصاحبه یی را با محترم میرزا علی خان سعید صاحب معاون ولایتی کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب انجام داده است و از ایشان در مورد فعالیت های کمیسیون مذکور در ولایت پرسیده است. با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را تماشا و داونلود کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل