مصاحبه استودیوی الاماره با مسئول نظامی دایچوپان زابل نشر شد

مصاحبه استودیوی الاماره با محترم حاجی مولوی لطف الله (معصوم اخندزاده) صاحب مسئول نظامی ولسوالی دایچوپان ولایت زابل در مورد فتح ولسوالی مذکور و فعالیت های مربوطه که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را در کیفیت های مختلف داونلود و تماشا کنید: کیفیت عالی http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/653/Zabul-653-HQ.mp4 کیفیت متوسط http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/653/Zabul-653-MQ.mp4 کیفیت […]

مصاحبه استودیوی الاماره با محترم حاجی مولوی لطف الله (معصوم اخندزاده) صاحب مسئول نظامی ولسوالی دایچوپان ولایت زابل در مورد فتح ولسوالی مذکور و فعالیت های مربوطه که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را در کیفیت های مختلف داونلود و تماشا کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل