مصاحبه استودیوی الاماره با مسئول دعوت و ارشاد ولایت پکتیکا نشر شد

همکار استودیوی الاماره مصاحبه تفصیلی با محترم مولوی عبدالقیوم فرقانی صاحب مسئول دعوت و ارشاد ولایت پکتیکا در مورد فعالیت های این کمیسیون در ولایت مذکور انجام داده است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را در کیفیت های مختلف تماشا و داونلود کنید: کیفیت عالی http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/639/Paktika-639-HQ.mp4 کیفیت متوسط […]

همکار استودیوی الاماره مصاحبه تفصیلی با محترم مولوی عبدالقیوم فرقانی صاحب مسئول دعوت و ارشاد ولایت پکتیکا در مورد فعالیت های این کمیسیون در ولایت مذکور انجام داده است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را در کیفیت های مختلف تماشا و داونلود کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل