مصاحبه استودیوی الاماره با مسئول تعلیم و تربیه ولایت پکتیکا نشر شد

ببیندگان محترم استودیوی الاماره؛ همکار استودیو مصاحبه یی را با محترم مولوی عبدالقیوم فاروقی صاحب مسئول تعلیم و تربیه ولایت پکتیکا درباره روند تعلیمی و فعالیت های آنها در ولایت مذکور انجام داده است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را تماشا و داونلود کنید: کیفیت عالی http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/637/Paktika-637-HQ.mp4 کیفیت […]

ببیندگان محترم استودیوی الاماره؛ همکار استودیو مصاحبه یی را با محترم مولوی عبدالقیوم فاروقی صاحب مسئول تعلیم و تربیه ولایت پکتیکا درباره روند تعلیمی و فعالیت های آنها در ولایت مذکور انجام داده است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را تماشا و داونلود کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل