مصاحبه استودیوی الاماره با عضو حلقه مرکزی کمیسیون نظامی نشر شد

استودیوی الاماره مصاحبه یی را با محترم شریف حاجی صاحب عضو حلقه مرکزی کمیسیون نظامی و در حلقه مرکزی مسئول برای ولایت هلمند انجام داده است که در مورد موضوعات گوناگون با ایشان گفتگو نموده است که با استفاده از لینک های ذیل این مصاحبه را تماشا و داونلود کنید: کیفیت عالی http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/638/Exclusive-Interview-638-HQ.mp4 کیفیت متوسط […]

استودیوی الاماره مصاحبه یی را با محترم شریف حاجی صاحب عضو حلقه مرکزی کمیسیون نظامی و در حلقه مرکزی مسئول برای ولایت هلمند انجام داده است که در مورد موضوعات گوناگون با ایشان گفتگو نموده است که با استفاده از لینک های ذیل این مصاحبه را تماشا و داونلود کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت عالی