راپور ویدیویی تسلیمی قومندان با عساکرش در ازرگان نشر شد

بتاریخ ۷ اکتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی یک قومندان پوسته همراه با ۳ تن از محافظینش در منطقه لوندانی مربوط ولسوالی دهراود ولایت ارزگان به مجاهدین تسلیم شد. استودیوی الاماره راپور ویدیویی درباره قومندان تسلیم شده تهیه نموده است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را تماشا و داونلود کنید: […]

بتاریخ ۷ اکتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی یک قومندان پوسته همراه با ۳ تن از محافظینش در منطقه لوندانی مربوط ولسوالی دهراود ولایت ارزگان به مجاهدین تسلیم شد.

استودیوی الاماره راپور ویدیویی درباره قومندان تسلیم شده تهیه نموده است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را تماشا و داونلود کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل