راپور ویدیویی استودیو الاماره (فتوحات مجاهدین در جوزجان) نشر شد

ولسوالی هائ فیض آباد و آقچه ولایت جوزجان، با تسلیم شدن تعدادی زیادی عساکر بطور کامل تحت کنترل مجاهدین درآمد. جزیات بیشتر در این راپور ستودیو الاماره از طریق لینک های ذیل داونلود و مشاهده کرده میتوانید. کیفیت عالی https://www.ieavideo.net/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/824/Conquest-in-Jawzjan-824-HQ.mp4 کیفیت متوسط https://www.ieavideo.net/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/824/Conquest-in-Jawzjan-824-HQ.mp4 کیفیت موبایل https://www.ieavideo.net/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/824/Conquest-in-Jawzjan-824-MOB.mp4

ولسوالی هائ فیض آباد و آقچه ولایت جوزجان، با تسلیم شدن تعدادی زیادی عساکر بطور کامل تحت کنترل مجاهدین درآمد.

جزیات بیشتر در این راپور ستودیو الاماره از طریق لینک های ذیل داونلود و مشاهده کرده میتوانید.

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل