راپور ویدیویی استودیوی الاماره (کمک با هموطنان مستضعف (۹)) نشر شد

از سوی یک تاجر با احساس تحت نظارت کمیسیون شهداء و معلولین در قریه جوین ولسوالی پلخمری ولایت بغلان با شماری از خانواده های محتاج مواد خوراکی (آرد، روغن، بوره، برنج و ….) مساعدت گردیده و میان آنها توزیع شد. راپور ویدیویی استودیوی الاماره به جریان توزیع مواد غذایی مذکور اختصاص یافته و با استفاده […]

از سوی یک تاجر با احساس تحت نظارت کمیسیون شهداء و معلولین در قریه جوین ولسوالی پلخمری ولایت بغلان با شماری از خانواده های محتاج مواد خوراکی (آرد، روغن، بوره، برنج و ….) مساعدت گردیده و میان آنها توزیع شد.

راپور ویدیویی استودیوی الاماره به جریان توزیع مواد غذایی مذکور اختصاص یافته و با استفاده از لینک های ذیل این راپور را تماشا و داونلود نمائید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل