راپور ویدیویی استودیوی الاماره ( کشتار ملت ۱۳) نشر شد

راپور ویدیویی شماره (۶۴۱) استودیوی الاماره تحت نام کشتار ملت ۱۳ نشر شد. این راپور ویدیویی به وحشت انجام شده در ولسوالی گل تیپه ولایت قندوز اختصاص یافته است. که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را تماشا و داونلود کنید:   کیفیت عالی http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/641/KillingTheNation(14)-641-HQ.mp4 کیفیت متوسط http://www.alemarahvideo.org/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/641/KillingTheNation(14)-641-MQ.mp4 کیفیت موبایل […]

راپور ویدیویی شماره (۶۴۱) استودیوی الاماره تحت نام کشتار ملت ۱۳ نشر شد. این راپور ویدیویی به وحشت انجام شده در ولسوالی گل تیپه ولایت قندوز اختصاص یافته است. که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را تماشا و داونلود کنید:

 

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل