راپور ویدیویی استودیوی الاماره (رهایی زندانیان دربغلان) نشر شد

براساس فرمان عفو امیرالمؤمنین (حفظه الله) 65 تن از عساکر اداره کابل از سوی کمیسیون امور بندی ها در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان رها گردید. راپور ویدیویی استودیوی الاماره به مراسم رهایی زندانیان مذکور اختصاص یافته است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را در کیفیت های مختلف […]

براساس فرمان عفو امیرالمؤمنین (حفظه الله) 65 تن از عساکر اداره کابل از سوی کمیسیون امور بندی ها در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان رها گردید.

راپور ویدیویی استودیوی الاماره به مراسم رهایی زندانیان مذکور اختصاص یافته است که با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور ویدیویی را در کیفیت های مختلف داونلود و تماشا کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل