راپور ویدیویی استودیوی الاماره تحت عنوان (سرزمین قهرمان۲) نشر شد

راپور ویدیویی تازه یی از سوی استودیوی جهادی الاماره تحت عنوان (سرزمین قهرمانان۲) که در آن مصاحبه تفصیلی با والی صاحب و مسئول جهادی ولایت پکتیکا انجام شده است و صدها تن از مجاهدین ولایت مذکور که مجهز به سلاح های ثقیله و خفیفه و وسایط نظامی هستند، مشاهده می شود. برای تماشا و داونلود […]

راپور ویدیویی تازه یی از سوی استودیوی جهادی الاماره تحت عنوان (سرزمین قهرمانان۲) که در آن مصاحبه تفصیلی با والی صاحب و مسئول جهادی ولایت پکتیکا انجام شده است و صدها تن از مجاهدین ولایت مذکور که مجهز به سلاح های ثقیله و خفیفه و وسایط نظامی هستند، مشاهده می شود.

برای تماشا و داونلود راپور ویدیویی مذکور بر لینک های ذیل کلیک کنید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل