اصدار دیدنی استودیوی منبع الجهاد ( در فضای آزادی) نشر شد

آزادی یک چنان نعمتی است که قلب انسان در آن مطمئن، زندگی اش پرسکون و خوشحال و انسان عبادت الله متعال و امور زندگی خود را به بهترین شکل انجام داده می تواند، در راه پیشرفت و ترقی اش مشکلات و موانع بوجود نمی آید. اما  هموطنان ما در چهار دهه اخیر دوبار از سوی […]

آزادی یک چنان نعمتی است که قلب انسان در آن مطمئن، زندگی اش پرسکون و خوشحال و انسان عبادت الله متعال و امور زندگی خود را به بهترین شکل انجام داده می تواند، در راه پیشرفت و ترقی اش مشکلات و موانع بوجود نمی آید.

اما  هموطنان ما در چهار دهه اخیر دوبار از سوی دو امپراطور بزرگ از این نعمت عظیم محروم گردیده و با مصائب فراوانی مواجه شده اند.

لله الحمد حال در مناطق تحت کنترول امارت اسلامی، هموطنان ما از این نعمت مستفید شده و زندگی سرشار از مهر و محبت دارند.

همکاران استودیوی منبع الجهاد مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به ولسوالی څرخ ولایت لوگر رفته و اصدار مذکور ( در فضای آزادی) را تهیه نموده اند. این اصدار با گرافیکس و دیزاین عالی و زیبا تهیه شده و به مدت 6 دقیقه و 34 ثانیه است.

شما دوستداران عزیز می توانید این اصدار دیدنی را از طریق لینک های ذیل تماشا و داونلود نمائید:

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل