دلو 13 1401

استاد اکادمی در شهر قندهار بقتل رسید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه ، در منطقۀ شرکت میوۀ شهر قندهار، یک استاد اکادمی پولیس ، در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است .

2015/8/21

Related posts