دلو 12 1401

ارزگان : 6 پوستۀ دشمن اجیر در دهراود فتح شد

گذارش های تازه از ولایت ارزگان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی دیشب در سلسله عملیات ” عـــزم ” پوسته ها و مراکز امنیتی دشمن اجیر را در منطقۀ غارو ولسوالی دهراود مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرار داده اند .

در این عملیات تا کنون 6 پوسته – پوستۀ کوتل ، پوستۀ حصار ، پوستۀ توتوی بالا ، پوستۀ لندی ، پوستۀ عزم و پوستۀ متنی – کاملا فتح شده است و سلاح و مهمات نیز بغنیمت مجاهدین در آمده است .

در این عملیات به دشمن تلفات سنگین جانی نیز وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

مسئولین جهادی می گویند که با فتح این پوسته ها ، موانع میان ولسوالی های چنارتو و دهراود از بین رفته است و مجاهدین می توانند که بطور آزاد میان این ولسوالی ها رفت و آمد کنند .

این در حالی است که مجاهدین در منطقۀ شالی ناوۀ ولسوالی خاص ارزگان نیز 6 پوسته را دیشب فتح نمودند و علاوه بر 3 عراده موتر سایکل ، مقداری مهمات و تجهیزات بغنیمت گرفتند و درگیری در آن منطقه تا کنون نیز بشدت جریان دارد .

2015/5/27

Related posts