دلو 12 1401

ارزگان : 16 پوستۀ دشمن اجیر در چهارچینو فتح گردید

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات ” عــــــزم ” روز گذشته پس از فتح نمودن مناطق کشی ناوه و سیاسنگ ولسوالی چهارچینو ، یک منطقۀ مهم دیگر را به نام ” گوهرگین ” نیز کاملا فتح نمودند .

مجاهدین در این عملیات 16 پوستۀ دشمن را کاملا فتح نموده و منطقۀ گوهرگین را بطور کامل به کنترول خود در آوردند .

تفاصیل پوسته های فتح شده در منطقۀ گوهرگین شرح ذیل است :

3 پوسته در شاه منشد ، یک پوسته در کشته بوتو ، 3 پوسته در منطقۀ کشته دوان ، 5 پوستۀ دیگر در منطقۀ لوردوان و 4 پوسته هم در منطقۀ غاری گوهرگین .

خبرمی افزاید که اجیران داخلی هم اکنون در منطقۀ هوشی و در مرکز این ولسوالی در محاصرۀ کامل مجاهدین قرار دارند و تمام راه های اکمالاتی دشمن کاملا مسدود می باشد .

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

2015/5/30

Related posts