دلو 13 1401

ارزگان : یک موتر زرهی دشمن دردهراود نابود گردید

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که حوالی ساعت 10 بجه صبح روز گذشته ، میان مجاهدین امارت اسلامی وعساکر دشمن درمنطقه چغضدار ازمربوطات ولسوالی دهراود صورت گرفته است .

دردوران جنگ یک موتر زرهی دشمن به اثر اصابت مرمی های سلاح های سبک وسنگین کاملا تخریب گردیده وسرنشینان آن کشته وزخمی شده اند .

2015/8/14

Related posts