دلو 14 1401

ارزگان : یک قومندان مهم دشمن بهمراه محافظش در دهراود کشته شد

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 10 بجه ، در منطقۀ دهزک ولسوالی دهراود ، درگیری شدیدی میان مجاهدین و یک قومندان ظالم دشمن – عبدالکافی مشهور به کا – صورت گرفت.

این عملیات پس از آن آغاز شد که قومندان اجیر بقصد اجرای عملیات خارج گشته بود .

در جریان این درگیری ، قومندان اجیر در یک سرای در محاصرۀ مجاهدین در آمد که در طی آن بهمراه یک محافظش جابجا بهلاکت رسید .

قومندان عبدالکافی مشهور به ” کا ” در منطقه با ظلم و وحشی گری شهرت داشت که ادارۀ اجیر نیز در عوض ظلم هایی که بالای مردم بی دفاع انجام می داد ، مسئولیت 4 پوستۀ امنیتی را در منطقه به او سپرده بود .

قومندان ” کا ” پیش از این در منطقۀ مرآباد از مربوطات شهر ترینکوت مسئولیت یک پوسته را بعهده داشت و در آنجا نیز با ظلم ووحشی گری خود مشهور بود چنانچه 10 تن از مجاهدین را نیز در دوران اسارت بشهادت رسانده بود .

2015/8/21

Related posts