دلو 18 1401

ارزگان : کشته وزخمی شدن 3 عسکر دشمن دردهراود

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که حوالی ساعت 11 بجه ظهر امروز ، یک موتر زرهی دشمن درمنطقه تنگی ازمربوطات ولسوالی دهراود هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار موتر زرهی دشمن تخریب گردیده و3 سرنشینان آن جابجا کشته شده ویکی هم بشدت زخمی شده است .

2015/8/13

Related posts