دلو 13 1401

ارزگان :  پیوستن 3 تن پولیس بامجاهدین درترینکوت

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که صبح امروز ، 3 تن پولیس ( امین الله ولد امان الله ، وزیر ولد عبدالرازق وحکمت الله ولد محمد هاشم ) درمربوطات شهر ترینکوت مرکز این ولایت ،درنتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی  ازصف رژیم منفور جدا گردیده وبصفوف مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

افراد مذکور باخود یک عراده موترسایکل ویک میل کلاشنکوف نیز بمجاهدین تسلیم داده اند .

2015/7/26

Related posts