دلو 13 1401

ارزگان : پیوستن 2 تن پولیس بامجاهدین درچهارچینه

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که صبح روز گذشته ، 2 تن پولیس ( شاولی ولد ولی خان ومحمدیاقوت ولد محمدصادق  ) درمنطقه کشی ناوه ازمربوطات ولسوالی چهارچینه ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

افراد مذکور باخود یک پیکا و3 میل کلاشنکوف نیز بمجاهدین تسلیم داده اند .

2015/7/30

Related posts