دلو 18 1401

ارزگان : پیوستن 2 تن پولیس بامجاهدین درچهارچینه

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که صبح امروز ، 2 تن پولیس ( سیدعمر ولد عثمان و خالقداد ولد محمد اخلاص باشندگان منطقهء گوهرگین ) درمربوطات ولسوالی چهارچنیه ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

پولیس مذکور باخود یک پیکا ، یک قبضه راکت و2 میل کلاشنکوف نیز بمجاهدین تسلیم داده اند .

2015/8/4

 

Related posts