دلو 09 1401

ارزگان : پیوستن یک تن پولیس بامجاهدین درچهارچینه

ازولایت ارزگات خبر رسیده است که  صبح امروز ،  یک تن پولیس ( عیدمحمد ولد محمدگل لالا باشندۀ شامنشد ) درمربوطات ولسوالی چهارچینه ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

فرد مذکور باخود یک میل کلاشنکوف نیز بمجاهدین تسلیم داده است .

2015/7/27

Related posts