دلو 10 1401

ارزگان : درنتیجهء انداخت هاوان عساکر دشمن دردهراود 2 فرد ملکی شهید شدند

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که صبح روز گذشته ، درنتیجهء انداخت هاوان درمنطقه کمکوچ ازمربوطت ولسوالی دهراود ازسوی قرارگاه عساکر اردوی اجیر بریک مسجد اصابت کرد ، 2 تن ازباشندگان منطقه ای مذکور بشهادت رسیده و4 تن دیگر زخم برداشته اند .

2015/8/5

Related posts