دلو 13 1401

ارزگان : بر یک پوستۀ مهم دشمن در چوره جنگ بشدت جریان دارد

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 7 صبح ، در منطقۀ نوری ولسوالی چوره ، یک پوستۀ مهم دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

خبرمی افزاید که از پوسته های دیگر نیروهای کمکی برای دشمن به ساحه رسیده اند و هم اکنون جنگ بشدت جریان دارد .

جزئیات بیشتر بعدا بنشر خواهد رسید ان شاءالله

2015/5/29

Related posts