دلو 09 1401

ارزگان : اجیران داخلی از یک قرارگاه و 5 پوسته شان در چوره پا بفرار گذاشتند

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که اجیران داخلی از یک قرارگاه مهم و 5 پوستۀ امنیتی خود در مناطق نودی و نوری ولسوالی چوره پا بفرار گذاشته اند .

گذارش می افزاید که قرارگاه و پوسته های مذکور همیشه آماج حملات مجاهدین قرار داشت که بالآخره دشمن تاب مقاومت را از دست داده و از منطقه پا بفرار گذاشت که درنتیجۀ آن یک راه مهم اکمالاتی در کنترل کامل مجاهدین امارت اسلامی در آمد .

این منطقه از مدت 6 سال به این سو از سوی دشمن اشغال شده بود که در طی آن بر مردم منطقه ظلم و تعدی می نمودند و علاوه بر آن ، وجود دشمن بر راه اکمالاتی مجاهدین و تردد آنان نیز تاثیر منفی کرده بود .

2015/8/27

Related posts