دلو 12 1401

ادعای بشهادت رساندن 25 مجاهد در غور حقیقت ندارد

اینکه دشمن اجیر ادعا می کند که گویا در مربوطات ولسوالی دولینه ولایت غور، در طی بمباردمان هوایی 25 تن از مجاهدین را بشهادت رسانده و تعداد زیاد دیگری را مجروح کرده اند ، حقیقت ندارد و کذب محض است .

دشمن می خواهد که با همچو ادعای کاذبانه ، به عساکر روحیه باختۀ خود روحیه ببخشد .

ما خاطر نشان می کنیم که در تمام ولسوالی مذکور ،بحمدالله حتی یک تن از مجاهدین نه شهید شده و نه جراحت برداشته است و نه هم کدام بمبار در این ولسوالی صورت گرفته است .

روز گذشته فقط 2 هلی کاپتر دشمن در منطقۀ سپیدارک و خواجه علی ، 4 راکت فیر کرده اند که در طی آن بحمدالله به کسی زیانی نرسیده است و نه هم کدام کدام تلفات مالی در پی داشته است .

تمام ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها می توانند که از مردم ملکی در این مورد کسب معلومات نمایند .

2015/6/9

Related posts