دلو 13 1401

اخبار باقی مانده دیروز مورخ 2015/8/20

بلخ: 3 عسکر در شولگر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر داخلی ادارۀ مزدور در ولسوالی شولگر ولایت بلخ حمله کردند.

حمله ساعت 9 بچه دیشب درمنطقه جنتو صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

2015-08-20

—————————————————————————————————

قندز: دراثر انفجار در امام صاحب یک وقمندان با 3 تن اربکی اش کشته شدند

به اساس خبر، ملیشه های اربکی  در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز شکار ماین گردیدند.

انفجار ساعت 6 صبح امروز درنزدیک سرک علی بیردی صورت گرفت که دراثران، قومندان موسی اربکی با 3 تن از افراد اش کشته و2 تن دیگر مرگبار زخمی شدند.

2015-08-20

—————————————————————————————————

غزنی: گزمه وپوسته دشمن درنزدیک مرکز مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برپوسته وگزمه دشمن درنزدیک مرکزولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 6 وسی دقیقه صبح امروز  برگزمه دشمن درمنطقه حوزه پنج  وبر پوسته در منطقه شهباز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است.

2015-08-20

—————————————————————————————————

دراثر یک انفجار در بغلان مرکزی، رینجر تخریب و2 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، یکعراده موتر نوع رینجر اردوی مزدور در منطقه تپه چهار شنبه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 11 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر رینجر تخریب گردید و2 عسکر دران کشته و3 تن دیگر زخمی شدند.

2015-08-20

—————————————————————————————————

کابل: قوای دشمن درسروبی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر دشمن در منطقه باولی ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله بر عساکردشمن هنگامی صورت گرفت که دیروز غرض حمله از عقب بالای مجاهدین توسط هلیکوپتر ها پیاده شدند، نبرد تا 4 عصر ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه امده است.

2015-08-20

—————————————————————————————————

تخار: یک پوسته دربهارک فتح ویک عسکرکشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برپوسته دشمن درمنطقه انمبرکوه ولسوالی بهارک ولایت تخار حمله کردند.

حمله ساعت 4 صبح امروز صورت گرفت که دراثر آن یک پوسته دشمن بنام انتن کاملا فتح گردید ویک عسکردران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

ومجاهدین یکعراده موترسایکل ومقادیر زیاد مهمات را نیز غنیمت گرفتند.

2015-08-20

—————————————————————————————————

پکتیا: دراثر حمله وانفجار در نزدیک گردیز، 12 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، دراثر حمله وانفجار درنزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا 12 عسکر دشمن کشته شدند.

حمله ساعت 9 صبح امروز درمنطقه ابراهیم خیل بر گزمه دشمن صورت گرفت ومدت زیادی ادامه یافت که دراثران ، 6 عسکر کشته ویک تانگ غنیمت گرفته شد.

برعلاوه درنزدیک شهر گردیز درلین کابل یک رینجر اردوی مزدور نیزز شکار ماین گردید که دراثران،رینجر نابود گردید وتمامی سرنشینان آن که به 6 تن می رسیدند همه جابجا دران کشته شدند.

2015-08-20

 

Related posts