دلو 10 1401

اجیران داخلی از 3 پوستۀ دیگر شان در خاص ارزگان پا بفرار گذاشتند

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که امروز صبح ، عساکر اجیر از 2 پوستۀ شان در منطقۀ قلعه خور ولسوالی خاص ارزگان و از یک پوستۀ دیگر شان در منطقۀ شیخی پان این ولسوالی پا بفرار گذاشته اند .

قابل ذکرست که با فرار این عساکر ، مجموع پوسته های تخلیه شدۀ دشمن از دو روز گذشته به این به 10 پوسته رسیده است.

همچنین در ولسوالی دهراود علاوه بر 2 قرارگاه مهم و کلان دشمن ، 9 پوسته کاملا فتح گردیده است و بطور مجموع در هردو ولسوالی مذکور، 2 قرارگاه و 19 پوستۀ دشمن از وجود دشمن تصفیه شده است و هم اکنون مناطق وسیعی در این ولسوالی ها در تصرف کامل مجاهدین قرار دارد .

2015/5/28

Related posts